Paskelbta  Gru 15, 2014

2015 metų Šiaulių rajono kalendorius

BIRŽELIS

1 d. — Tarptautinė vaikų gynimo diena.
5 d. — Pasaulinė aplinkos apsaugos diena.
7 d.  — Tėvo diena.
14 d. — Gedulo ir Vilties diena.
15 d. — Okupacijos ir genocido diena.
23 d.  — Birželio Sukilimo diena.
24 d. — Rasos ir Joninių diena.
***

1930 m. birželio 6 d.
Pandėlyje (Rokiškio r.) gimė Vytautas CINAUSKAS, poetas. Už poezijos rinkinį ,,Kad būtume šalia“ įteikta Zigmo Gėlės-Gaidamavičiaus premija (1993).
*1930 06 06 Pandėlyje, Rokiškio r. † 2005 06 07 Vilniuje*. Poetas. Su šeima 1941 m. ištremtas į Altajų, 1947 m. atbėgo į Lietuvą, lankė Obelių gimnaziją, 1948 m. suimtas, išvežtas į Krasnojarsko kraštą. Grįžo 1956 m., dirbo betonuotoju Kauno hidroelektrinės statyboje, nuo 1958 iki 1993 m. — geologinėse ekspedicijose: gręžimo meistru, gręžimo darbų vykdytoju, geologinio gręžimo inžinieriumi. Atkurtos Nepriklausomybės metais Vytautas Cinauskas buvo Lietuvos kultūros fondo tarybos narys, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos etikos komisijos pirmininkas, Tremtinių grįžimo fondo valdybos pirmininkas, 1996 m. Seimo narys. Už nuopelnus Lietuvai jis apdovanotas Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 5-ojo laipsnio ordinu.
Vytautas Cinauskas eilėraščius pradėjo rašyti dar pradžios mokykloje, bet skelbti savo kūrybą galėjo tik Lietuvai atgavus Nepriklausomybę. Jau pirmasis eilėraščių rinkinys ,,Kad būtume šalia“ (1992) pažymėtas Zigmo Gėlės premija. 1995-aisiais Vytautas Cinauskas išleido antrąjį eilėraščių rinkinį ,,Tai kaip, sūnau, ten Lietuvoj…“. 1998 metais išėjo trečias rinkinys ,,Ir atmintis, ir dabartis“. 1996-aisiais priimtas į Lietuvos Rašytojų sąjungą. 2000 metais poezijos rinkiniai ,,Tai kaip, sūnau, ten Lietuvoj“ (1996) bei ,,Ir atmintis, ir dabartis…“ (1998) premijuoti kaip geriausi tremties ir pasipriešinimo tema parašyti kūriniai.

Tremtinio Lietuva. — Vilnius,1990, p. 530; Gėlynas: susitikimai su Zigmo Gėlės premijos laureatais. — Vilnius: Žuvėdra, 2001.
http://www.vilnijosvartai.lt/personalities/view/?id=210
1909 m. birželio 10 d.
Rakandžiuose (Šiaulių r.) gimė Rokas ŠLIŪPAS, gydytojas, visuomenės veikėjas. Mirė 1959 05 26 Garliavoje (Kauno r.).
T L E. — Vilnius, 1998. — T. 4, p. 214; http://samogitia.mch.mii.lt/KULTURA/Sliupu_dinastija.htm
1930 m. birželio 13 d.
Rėkyvos ežere įvyko Lietuvos karo lėktuvo avarija. Kariniu lėktuvo skridęs lakūnas viršila Antanas KAIRAITIS, vykdydamas užduotį žuvo. Jo atminimui Rėkyvos ežero krante esančiame akmenyje buvo iškalta lakūno pavardė, vardas, žuvimo data.
Kviklys B. Mūsų Lietuva.  — Vilnius, 1991. — T. 3, p. 42.
1900 m. birželio 23 d. Daugmaudžiuose (Šiaulių r.) gimė Jonas LAURINAITIS, agronomas. Mirė 1981 06 10 Vilniuje.
T L E. — Vilnius, 1986.  — T. 2, p. 492.
1875 m. birželio 28 (16) d.
Ušnėnuose (Kelmės r.) gimė Povilas VIŠINSKIS, kritikas, prozininkas, publicistas. Apie 1901—1903 m. gyveno Kurtuvėnuose, Šiauliuose. Periodikoje paskelbė straipsnių literatūros klausimais, vaizdelių. Mirė 1906 04 23 Berlyne, palaidotas Vilniuje.
Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas. — Vilnius, 1996, p. 142; http://www.spaudos.lt/Knygnesiai/P_Vsinskis.htm
1890 m. birželio 29 d.
Kuršėnuose gimė Povilas STOGIS, dainininkas. Nuo 1907 m. gyveno JAV.
JAV lietuviai.  — Vilnius, 2002.  — T. 2, p. 297—298.
1885 m. birželio 29 d.
Padvaiskiuose (Šiaulių r.) gimė Petras NARUTAVIČIUS, inžinierius, visuomenininkas. 1944 m. išvyko į Vakarus. Mirė 1956 11 17 Kolumbijoje.
Lietuvių enciklopedija. — USA, 1964.  — T. 20, p. 16.

Kategorijos Kraštotyra
Pasidalinti įrašu
  • 33,427
Aukštelkės Biblioteka
KRAŠTOTYROS DARBŲ KATALOGAS

Nėra komentarų