Paskelbta  Gru 15, 2014

2015 metų Šiaulių rajono kalendorius

BALANDIS

2 d.  — Tarptautinė vaikų knygos diena.
5, 6 d. — Šv. Velykos.
7 d. — Pasaulinė Sveikatos diena.
18 d. — Tarptautinė Paminklų apsaugos diena.
23 d. — Pasaulinė Knygos ir autorinių teisių diena.
***
1895 m. balandžio 1 d.

Prižgintų k., Meškuičių vlsč. gimė Jonas NASTARAS, lietuvių karo lakūnas, kapitonas. Mirė 1929 m.
Šiaulių naujienos. — 1995, bal. 1.
1935 m. balandžio 11 d.
Gruzdžiuose (Šiaulių r.) gimė KAZYS ALMENAS, prozininkas, fizikas. Per II pasaulinį karą pateko į Vakarus, gyvena JAV. Atomo fizikos specialistas.
*Gimė 1935 m. balandžio 11 d. Gruzdžiuose (Šiaulių r.). 1944 su tėvais pasitraukė į Vokietiją, 1949 persikėlė į JAV. 1957 baigė Nebraskos universitetą. Nuo 1969 Merilando universiteto profesorius, branduolinės inžinerijos daktaras (1968).
Išleido knygą Branduolinė inžinerija (Nuclear Engineering, 1992), Apie radiaciją visiems (su R. Lee 1993), Ignalina RBMK — 1500 (1994). Yra Ignalinos AE saugos analizės grupės organizatorius. Kūrybinį kelią pradėjo periodikoje 1958 m. paskelbta apysaka Vartai balto sidabro ir smulkiąja proza, vėliau plėtojo nuotykio romano žanrą. Novelėse vaizduojama amerikiečių ir lietuvių išeivių buities kasdienybė, jaunų žmonių tarpusavio santykiai. 1992 Lietuvoje įkūrė leidyklą ,,Litterae universitatis“, yra Skomanto nuotykių romanų, vaizduojančių Lietuvos senovę, serijos organizatorius ir vienas autorių. Periodikoje paskelbė įspūdžių iš kelionių po Afriką, apsakymų.

Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas. — Vilnius, 1996, p. 436; Lietuvių literatūros enciklopedija. — Vilnius, 2001, p. 17— 18; Visuotinė lietuvių enciklopedija. — Vilnius, 2001, t. 1, p. 375; http://www.vdu.lt/person/prof-kazys-almenas/
1875 m. balandžio 17 d.
Pasvalyje gimė PETRAS AVIŽONIS, gydytojas oftalmologas. Apgynė daktaro disertaciją Kauno gubernijos Šiaulių apskrities Gruzdžių ir Lygumų valsčių lietuvių akių ligos ir aklumas.
T L E.  — Vilnius, 1985. — T. 1, p. 153.
1855 m. balandžio 23 d.
Valakuose (Šiaulių apskr.) gimė Viktoras PEČIULIS, knygnešys. Knygas platino Šiaulių m. ir apskr., Meškuičiuose. Mirė po 1939 m.

Knygnešys. — V., 1992. — T. 2, p. 100—103.
1905 m. balandžio 24 (gegužės 7) d.
Girnikų (Šiaulių r.) kalno viršūnėje, minint lietuviškos spaudos atgavimo metinę sukaktį, buvo pastatytas paminklas. Paminklą pašventino kunigas Juozas Tumas-Vaižgantas.

Kviklys B. Mūsų Lietuva.  — Vilnius, 1992. — T. 4, p. 476; Merkelis A. Juozas Tumas Vaižgantas. — Vilnius, 1989, p.155.

Kategorijos Kraštotyra
Pasidalinti įrašu
  • 32,875
Aukštelkės Biblioteka
KRAŠTOTYROS DARBŲ KATALOGAS

Nėra komentarų