Paskelbta  Gru 15, 2014

2015 metų Šiaulių rajono kalendorius

KOVAS

4 d. —  Lietuvos globėjo Šv. Kazimiero diena.
8 d.  — Tarptautinė moters diena.
11 d. — Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena.
20 d.  — Žemės diena.
21 d.  — Pasaulinė poezijos diena.
27 d. — Tarptautinė teatro diena.
***
1900 m. kovo 8 (vasario 25) d.
Laumakiuose ( Šiaulių r. ) gimė Alfonsas Vytautas BRAZIULIS, publicistas, vertėjas. Kaune lankė teatro ir žurnalistikos kursus, dirbo spaudoje, 1944 m. pasitraukė iš Lietuvos. Paskelbė apybraižą apie J. Šliūpą, studiją 1905 metų revoliucija lietuvių literatūroje (1925), išvertė F. Šaliapino memuarus, J. Hašeko kūrinių. Mirė 1982 04 06 Clevelande ( JAV, Ohio valst. ).

Gruzdžiai / [sudarytojas Damijonas Šniukas]. — Vilnius: Versmė, 2010. — D. 2, p. 1016—1017; Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas. — Vilnius, 1996, p. 224; http://studijos.info/biblioteka/ziureti/braziulis-alfonsas-50928.html

1640 m. kovo 15 d.
Karalius Vladislovas IV įsakė pervesti Šiaulių ekonomijos valstiečius į gryną činšą, panaikinant kitas prievoles natūra ir darbais.
Šalčius P. Raštai.  — Vilnius, 1991, p. 450.
1955 m. kovo 15 d.
Čikagoje ( JAV ) mirė Pranciškus VASILIAUSKAS, kunigas, spaudos draudimo meto veikėjas. Gimė 1871 11 22 Gibaičiuose (Meškuičių vlsč. , Šiaulių r.).
Lietuvių enciklopedija. — USA, 1965. — T. 33, p. 226.
1880 m. kovo 30 d.
Rubežninkuose, Gruzdžių vls., Šiaulių aps. gimė Jokūbas BRIEDIS, aktorius. 1907 m. atvyko į JAV. Mirė 1958 m. Čikagoje.
Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai.  — Vilnius, 1998. — T. 1, p. 157.
1785 m. kovo 31 d. Varšuvoje (Lenkija) mirė Antanas TYZENHAUZAS Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės rūmų iždininkas, valstybės veikėjas, Šiaulių ekonomijos valdytojas (apie 1768 m.). Gimė 1733 m.
Lipskis S
. Ten, kur Venta. — Vilnius, 1987, p. 208.

Kategorijos Kraštotyra
Pasidalinti įrašu
  • 32,876
Aukštelkės Biblioteka
KRAŠTOTYROS DARBŲ KATALOGAS

Nėra komentarų