Paskelbta  Gru 15, 2014

2015 metų Šiaulių rajono kalendorius

PRATARMĖ

Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Informacijos ir kraštotyros skyriuje kasmet sudaromi Šiaulių rajono minėtinų datų kalendoriai.
Šiaulių rajono 2015 metų kalendoriuje suregistruotos įžymių asmenų, turėjusių ar turinčių ryšį su Šiaulių rajonu, jubiliejinės gimimo ir mirties datos bei 2015-ais minėtini įvykiai, faktai. Kalendorius apima metus, kurie baigiasi 5 ir 10.
Pagrindiniai datų šaltiniai — enciklopedijos, žinynai, monografijos, informaciniai bei periodiniai leidiniai, tinklapiai, kraštotyros kartoteka.
2015 metų kalendoriaus pradžioje nurodomos datos, kurių žinomi tik metai, toliau medžiaga grupuojama mėnesių ir dienų eilės seka. Jei data turi tik mėnesį, ji pateikiama mėnesio pradžioje. Kalendoriaus pabaigoje nurodomos svarbiausios 2015 metų sukaktys.
2015 metų kalendorius skiriamas visiems, norintiems susipažinti su svarbiausiais Šiaulių rajono įvykiais ir jubiliejais bei juos pažymėti.

BIBLIOTEKOS JUBILIATĖS

1945 m.
Įsteigta GRUZDŽIŲ žemės ūkio technikumo biblioteka.
Lietuvos TSR bibliotekos [D.1]. — Vilnius, 1977, p. 35.
1950 m.
Įsteigta RAUDĖNŲ kaimo biblioteka.
Košinskienė E. Lietuvos TSR bibliotekos [D.2]. — Vilnius, 1979, p. 91.
1970 m.
Įsteigta ŽADŽIŪNŲ kaimo biblioteka.
Košinskienė E. Lietuvos TSR bibliotekos [D.2]. — V., 1979, p. 91.

Kategorijos Kraštotyra
Pasidalinti įrašu
  • 33,419
Aukštelkės Biblioteka
KRAŠTOTYROS DARBŲ KATALOGAS

Nėra komentarų